VE3SPA - Validation of ESCAPE Exposure EstimateS using Personal exposure Assessment

Overzicht

ESCAPE validatie door het meten van de persoonlijke blootstelling aan luchtverontreiniging

Deze studie naar de persoonlijke blootstelling aan luchtverontreiniging wordt georganiseerd door het IRAS, Universiteit Utrecht.

Voor dit project vragen we 15 niet-rokende vrijwilligers luchtkwaliteitsmetingen te doen. Twee weken achter elkaar, van maandag- tot vrijdagochtend, vragen we de vrijwilligers om met een rugtasje met meetapparatuur rond te lopen. Hierbij wordt een door ons voorgeschreven tijdsbestedingspatroon gevolgd. Ook worden er in en direct buiten de woning metingen van luchtverontreiniging gedaan. Het gaat in totaal om 3 keer een meetperiode van 2 weken, tijdens verschillende seizoenen. De vergoeding voor de voltooiing van het project is € 300,-.

Als u mee wilt doen, lees dit dan goed door, lees de checklist en stuur een email met uw adres en telefoonnummer naar Denise Montagne: D.R.Montagne@uu.nl.


IRAS ESCAPE Comment website In English